Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Jeżowe
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / URZĄD GMINY  / Wykaz spraw  / Urząd Stanu Cywilnego
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

podstawa prawna

Art. 28 i 36 ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1264 tekst jedn.).
Art. 35 i art. 104 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, tekst jednolity z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

wydział

Urząd Stanu Cywilnego w Jeżowem
37-430 Jeżowe 136 A
pok. 15
Tel. 15 8794304  wew. 105 fax 15 8794342
e-mail: usc@jezowe.pl

wymagane dokumenty

- wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
- dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 - ważny dowód osobisty - do wglądu,
- odpis aktu stanu cywilnego stanowiący podstawę sprostowania oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienia aktu

Odpisami stanowiącymi podstawę sprostowania lub uzupełnienia:
- aktu urodzenia jest odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców, bądź odpis zupełny aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa, a jeżeli zostało uznane - odpis zupełny aktu urodzenia ojca,
- aktu małżeństwa są odpisy zupełne aktów urodzeń małżonków,
- aktu zgonu jest odpis zupełny akt urodzenia lub małżeństwa osoby zmarłej.

Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami. Powinny być aktualne i zawierać adnotację o uiszczonej opłacie skarbowej w wysokości 22 zł.

Odpisy nie są wymagane, gdy akty stanowiące podstawę sprostowania oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienia zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jeżowem.

opłaty

Opłacie skarbowej podlega:
- wydanie decyzji o sprostowaniu albo o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego – 39 zł
- pełnomocnictwo do złożenia wniosku o sprostowanie albo o uzupełnienie aktu stanu cywilnego, jeśli takie zostało udzielone (więcej w informacjach dodatkowych) – 17 zł.
Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.
Opłatę skarbową można uiścić:
- przelewem na konto Urzędu Gminy Jeżowe, nr rachunku: 48 9430 1029 3000 0101 2000 0002 Nadsański Bank Spółdzielczy

termin

Po złożeniu kompletu dokumentów - bez zbędnej zwłoki.
Wydanie decyzji o sprostowaniu albo o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego.

tryb odwołania

Odwołania w sprawie odmowy sprostowania oczywistego błędu pisarskiego albo o uzupełnienia aktu stanu cywilnego rozpatruje Wojewoda Podkarpacki - adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jeżowem.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

inne

Właściwość urzędu stanu cywilnego:
Wniosek o wydanie decyzji o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego albo o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego składa się w urzędzie stanu cywilnego, w którym sporządzony został akt, podlegający sprostowaniu lub uzupełnieniu.

Osoby uprawnione:
Wniosek o wydanie decyzji o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego albo o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego może złożyć:
- osoba, której akt dotyczy,
- wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki), rodzeństwo oraz małżonek,
Jeżeli wniosek składa osoba, której akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek) wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe do dokonania czynności.
Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Zgodnie z art. 31-33 ustawy z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu w razie błędnego lub nieścisłego jego zredagowania. Właściwym do sprostowania jest sąd w postępowaniu nieprocesowym. Kierownik urzędu stanu cywilnego zgodnie z art. 28 powołanej ustawy może sprostować jedynie oczywisty błąd pisarski.

Po upływie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, decyzja ta staje się ostateczna (art. 16 k.p.a.). Oznacza to , że treść decyzji o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego lub o uzupełnieniu aktu podlega wpisaniu do aktu w formie wzmianki dodatkowej (21 pr. o a.s.c.).

Formularze:data wytworzenia2014-05-06
data udostępnienia2014-05-06
sporządzone przez
opublikowane przezPiotr Sibiga
ilość odwiedzin89
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jeżowe, Jeżowe 136 A, 37-430 Jeżowe, tel.: 15 8794 343, fax: 15 8794 342, sekretariat@jezowe.pl, www.jezowe.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@