Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Jeżowe
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / URZĄD GMINY  / Wykaz spraw  / Urząd Stanu Cywilnego
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Uznanie orzeczenia dotyczącego rozwodu / separcji / unieważnienia małżeństwa wydanego przez sąd państwa obcego należącego do Unii Europejskiej

podstawa prawna

Art. 1 ust. 1 pkt. a oraz art. 37 i 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE 1347/2000).
Art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1264).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

wydział

Urząd Stanu Cywilnego w Jeżowem
37-430 Jeżowe 136 A
pok. 15
Tel. 15 8794304  wew. 105 fax 15 8794342
e-mail: usc@jezowe.pl

wymagane dokumenty

- wniosek o uznanie orzeczenia,
- oryginał zagranicznego orzeczenia wraz z klauzulą prawomocności,
- świadectwo określone w art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003,
- oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez tłumacza przysięgłego lub w przypadku osób będących poza granicami Polski przez konsula,
- w odniesieniu do orzeczeń wydawanych przez sądy w Holandii – dowód włączenia orzeczenia do rejestru stanu cywilnego.

opłaty

Na podst. art. 4 i 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi 11 zł
Opłatę skarbową można uiścić:
- ·  przelewem na konto Urzędu Gminy Jeżowe, nr rachunku: 48 9430 1029 3000 0101 2000 0002 Nadsański Bank Spółdzielczy

termin

Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki, a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca.

Wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa.

tryb odwołania

-

inne

Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. (Bruksela IIa) podlegają „uznaniu” i wykonaniu w Polsce orzeczenia państw UE (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) z wyjątkiem Danii, które zapadły w postępowaniu wszczętym i zakończonym prawomocnie po dniu 1 maja 2004 r.

Szczególna sytuacja dotyczy orzeczeń o rozwodzie i separacji wydawanych przez sądy w Holandii. Zgodnie z prawem holenderskim separacja i rozwód są skuteczne dopiero z chwilą zarejestrowania takich orzeczeń w rejestrze stanu cywilnego. Do zarejestrowania orzeczenia wymagany jest wniosek jednej ze stron z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu od daty uprawomocnienia się orzeczenia. Niezachowanie tego terminu wywołuje skutek utraty prawomocności orzeczenia. 

W sytuacji gdy orzeczenie sądu państwa UE zostało wydane zaocznie, wnioskodawca przedstawia:
a) oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie;
lub
b) dokument wskazujący, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.
W przypadku braku tych dokumentów właściwym do uznania orzeczenia będzie Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania.

Wniosek o uznanie orzeczenia wraz z załącznikami można składać:
- osobiście,
- za pośrednictwem osób przebywających w Polsce ( w tym przypadku, należy dodatkowo przedłożyć pełnomocnictwo )
- poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio na adres właściwego USC miejsca sporządzenia aktu małżeństwa (tj. USC, w którym zawierano małżeństwo. albo w którym umiejscowiono akt malżeństwa zawartego za granicą).

Rozporządzenia nie ratyfikowała Dania.

Formularze i załączniki:data wytworzenia2014-05-06
data udostępnienia2014-05-06
sporządzone przez
opublikowane przezPiotr Sibiga
ilość odwiedzin407
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jeżowe, Jeżowe 136 A, 37-430 Jeżowe, tel.: 15 8794 343, fax: 15 8794 342, sekretariat@jezowe.pl, www.jezowe.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@