Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Jeżowe
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat gospodarki komunalnej, rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego Referat gospodarki komunalnej, rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz innej osoby

podstawa prawna

Art. 63 ust. 5 dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)

wydział

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Biuro nr 5

te. 15 8794 304 w. 111

wymagane dokumenty

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby (zawierający oświadczenie podmiotu występującego w miejsce dotychczasowego inwestora, zgodnie z którym przejmuje on wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji).


Załączniki:


1.Oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji


2.Ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu zainteresowanego (wraz z opłata skarbową- jeśli jest wymagana)


3.W przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru/)

opłaty

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a (wg stawki opłaty określonej w załączniku- cześć I ust. 9) ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)- 56,00 zł *
Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku.
Wpłatę należności można dokonać w Nadsańskim Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli - oddział Jeżowe  przelewem na aktualne konto Urzędu.
* z w/w opłaty zwolnione są podmioty określone w art. 7 oraz czynności urzędowe określone w art. 2 w/w ustawy- w tym sprawy związane z  budownictwem mieszkaniowym

termin

Do 30 dni.

tryb odwołania

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu , za pośrednictwem Wójta Gminy Jeżowe, który wydał decyzję (odwołanie składa się w  biurze nr 5 planowania przestrzennego lub biurze nr 1  - biuro Obsługi Klienta.

Odwołanie wnosi się w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

inne

Formularze:data wytworzenia2014-07-02
data udostępnienia2014-07-02
sporządzone przez
opublikowane przezPiotr Sibiga
ilość odwiedzin348
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jeżowe, Jeżowe 136 A, 37-430 Jeżowe, tel.: 15 8794 343, fax: 15 8794 342, sekretariat@jezowe.pl, www.jezowe.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@