Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Jeżowe
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat gospodarki komunalnej, rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego Referat gospodarki komunalnej, rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego
Udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport

podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576).
 6. Uchwała Rady Gminy Jeżowe nr XLII/266/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport  nieczystości ciekłych.
wydział

Urząd Gminy Jeżowe

Biuro nr 5, Referat gospodarki komunalnej, rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego

37-430 Jeżowe 136 A, tel. (15) 879 43 04 wew. 111

e-mail: ochrona.srodowiska@jezowe.pl

wymagane dokumenty
 • Wniosek zawierający informację :

-  imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się    o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP)

-  określenie przedmiotu i obszaru działalności;

-  określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

-  informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

-  proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

-  określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

 

 • Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

 

 • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

 

 • Dokumenty potwierdzające posiadanie pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (dowody rejestracyjne z aktualnymi badaniami technicznymi – dla pojazdów własnych lub aktualne umowy leasingu, najmu lub inne formy posiadania pojazdów).

 

 • Dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów
opłaty

Opłaty

107 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

53,50 zł - opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem lub terminu zezwolenia (tj. 50 % stawki określonej od zezwolenia)

17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

termin

Zezwolenie wydane w formie decyzji administracyjnej.

Termin rozpatrzenia wniosku wynosi:

- do 1 miesiąca lub

- do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

tryb odwołania

Od decyzji służy odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Jeżowe.

inne

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalnościdata wytworzenia2018-09-25
data udostępnienia2018-09-25
sporządzone przez
opublikowane przezPiotr Sibiga
ilość odwiedzin61
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jeżowe, Jeżowe 136 A, 37-430 Jeżowe, tel.: 15 8794 343, fax: 15 8794 342, sekretariat@jezowe.pl, www.jezowe.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@