Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Jeżowe
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / URZĄD GMINY  / Wykaz spraw  / Referat Spraw Obywatelskich
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat Spraw Obywatelskich Referat Spraw Obywatelskich
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy cudzoziemca

podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2017 r. , poz. 657 ze zm.)

wydział

Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Jeżowe

pokój nr14 (poniedziałek- piątek godz. 7:30 – 15:30

wymagane dokumenty

• formularz zgłoszenia pobytu stałego / formularz zgłoszenia pobytu czasowego
• jeżeli osoba chcąca się zameldować jest właścicielem lub ma inny tytuł prawny do lokalu, w którym chce się zameldować — ma obowiązek przynieść jeden z dokumentów, który to potwierdzi, na przykład:

 • umowa cywilnoprawna, na przykład umowa najmu,
 • odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,
 • decyzja administracyjna,
 • orzeczenie sądu,

• jeśli osoba chcąca się zameldować nie jesteś właścicielem i nie ma innego tytułu prawnego do lokalu, w którym chce się zameldować — osoba, która ma tytuł prawny do lokalu, musi się podpisać i potwierdzić pobyt na formularzu zgłoszenia pobytu. Dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania, należy okazać w urzędzie,
• obywatel państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej:

 • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi tożsamość i obywatelstwo,

• członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej:

 • ważny dokument podróży,
 • ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważna karta pobytu członka rodziny obywatela UE, a jeśli nie ma takiej możliwości — inny dokument, który potwierdzi, że osoba jest członkiem rodziny obywatela UE,

• przy zameldowaniu na pobyt stały: osoba nie będąca obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej oraz nie będąca członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca:

 • ważny dokument podróży
 • oraz jeden z następujących dokumentów:
 •  karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w Polsce,
 • „Zgoda na pobyt tolerowany”
 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

• przy zameldowaniu na pobyt czasowy: osoba nie będąca obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej oraz nie będąca członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca:
• ważny dokument podróży,
• wiza. Jeśli wjazd do Polski nastąpił na podstawie umowy, która przewiduje zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo osoba przebywa w Polsce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt jako rezydenta długoterminowego UE — przygotuj:

 • ważny dokument podróży
 • oraz JEDEN z następujących dokumentów:

 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
 • karta pobytu,
 • „Zgoda na pobyt tolerowany”,
 • zezwolenie na pobyt czasowy,
 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Polsce, udzieleniu w Polsce ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
opłaty

Nie podlega opłacie.

termin

Zameldowanie jest dokonywane niezwłocznie.

tryb odwołania

brak

inne


data wytworzenia2014-05-20
data udostępnienia2014-05-20
sporządzone przez
opublikowane przezPiotr Sibiga
ilość odwiedzin365
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jeżowe, Jeżowe 136 A, 37-430 Jeżowe, tel.: 15 8794 343, fax: 15 8794 342, sekretariat@jezowe.pl, www.jezowe.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@