Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Jeżowe
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / URZĄD GMINY  / Wykaz spraw  / Referat Spraw Obywatelskich
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat Spraw Obywatelskich Referat Spraw Obywatelskich
Zameldowanie na pobyt stały

podstawa prawna

• ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 657 ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411)wydział

Dokumenty należy składać w Referacie Spraw Obywatelskich, pokój nr 14
(poniedziałek - piątek godz. 7:30 – 15:30)

wymagane dokumenty

Należy przedłożyć:

  1. do wglądu dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania
  2. wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie pobytu stałego” zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu stałego, a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie własnoręcznego, czytelnego podpisu, nazwisko i imię pełnomocnika, jeśli był ustanowiony,
  3. do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu. 

Powyższe czynności można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm. ) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.


Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną  zdolność do czynności prawnych  obowiązek  meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba  sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.


opłaty

Czynność zameldowania i wymeldowania jest wolna od opłat.
Opłaty nie pobiera się również za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały wydanego w wyniku dokonania czynności zameldowania na pobyt stały.

termin

Niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego. Organ gminy wydaje takiej osobie z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

tryb odwołania

brak

inne

Formularze:

  1. Zameldowanie na  pobyt stały


data wytworzenia2014-06-27
data udostępnienia2014-06-27
sporządzone przez
opublikowane przezPiotr Sibiga
ilość odwiedzin499
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jeżowe, Jeżowe 136 A, 37-430 Jeżowe, tel.: 15 8794 343, fax: 15 8794 342, sekretariat@jezowe.pl, www.jezowe.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@