Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeżowe
Menu góra
Strona startowa OCHRONA ŚRODOWISKA Odpady komunalne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Odpady komunalne a odpady z działalności gospodarczej - Odpady komunalne, menu 68, artykuł 100 - BIP - Urząd Gminy Jeżowe”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Odpady komunalne

Odpady komunalne a odpady z działalności gospodarczej

Na nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest np. działalność gospodarcza powstają odpady pochodzące z bytowania człowieka jak również odpady z działalności gospodarczej.

Od 1 lipca 2013 roku Gmina Jeżowe przejęła odbiór odpadów komunalnych obowiązkowo z nieruchomości zamieszkałych oraz dodatkowo (na podstawie art.6c ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają tego rodzaju odpady.

Gmina zobowiązana jest do odbioru tylko odpadów komunalnych, powstałych wyłącznie z bytowania człowieka.

Nie wszystkie odpady wytwarzane na nieruchomościach niezamieszkałych są odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych to takie odpady, które powstają w związku z okresowym pobytem na tych nieruchomościach ludzi, np. pracowników, którzy wytwarzają odpady komunalne w postaci opakowań po spożytych posiłkach i napojach, środków higieny osobistej, resztek produktów spożywczych, itp.

Do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie może wrzucać odpadów, które nie stanowią odpadów komunalnych.

Na przykład przedsiębiorca nie może się w ten sposób pozbywać odpadów mających związek z prowadzoną działalnością, np. kartonów i opakowań z towarów, którymi handluje lub opakowań z produktów, które używa w procesie produkcji oraz odpadów produkcyjnych.

Cechą odpadów komunalnych, zbieranych w gospodarstwach domowych, jest relatywnie niewielka ilość odpadów danej frakcji zbieranych na pojedynczej nieruchomości i różnorodność odpadów.

Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej i odpady poprodukcyjne, nie są odpadami komunalnymi, w związku z czym nie mogą trafić do gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina i jej mieszkańcy nie mogą ponosić za przedsiębiorcę kosztów zagospodarowania odpadów wytworzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą np. odpadów powstałych w procesie produkcji lub w związku z prowadzonym handlem.

Odpady powstałe, wytworzone z działalności gospodarczej należy przekazać przedsiębiorcy, który posiada stosowne zezwolenie na ich odbiór.

Pojęcie odpadów komunalnych w przypadku źródeł wytwarzania innych niż gospodarstwa domowe(wyjaśnienia z Ministerstwa Środowiska)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

W świetle powyższej definicji nie jest możliwe, by potraktować jako odpady komunalne odpady niebezpieczne powstające w innych źródłach powstawania niż gospodarstwa domowe. Przykładowo, w kategorii odpadów wyłączonych na tej podstawie z pojęcia odpadów komunalnych może się mieścić m.in. część odpadów stanowiących zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, baterie, akumulatory oraz opakowania niebezpieczne (15 01 10* i 15 01 11*). Tylko odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych stanowią odpady komunalne.

Natomiast w przypadku odpadów niezawierających odpadów niebezpiecznych, wytwarzanych w wyniku działalności gospodarczej lub działalności o innym charakterze poza gospodarstwami domowymi, zaliczenie ich do kategorii odpadów komunalnych odbywa się z uwzględnieniem łącznie dwóch kryteriów – podobieństwa składu i podobieństwa charakteru odpadów do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Niewątpliwie kryteria te spełniają odpady powstające w związku z bytowaniem (w tym konsumpcją pracowników), podobnie traktuje się odpady biurowe jak np. makulaturę biurową. W przypadku odpadów opakowaniowych niebędących opakowaniami niebezpiecznymi niezwykle istotna jest analiza w konkretnym przypadku, czy ze względu na ilość czy rodzaj zawartych w nich produktów powyższe kryteria, a zwłaszcza podobieństwo charakteru zostało spełnione. Tak np. w przypadku działalności handlowej, w przypadku której powstają znaczne ilości odpadów opakowaniowych, trudno uznać je za mające charakter odpadów powstających w gospodarstwach domowych (chociaż ich skład jest niewątpliwie podobny lub taki sam). Tak samo w przypadku opakowań po testach do wykonywania badań próbek gruntów czy wód, w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę – również takie opakowania nie są odpadami komunalnymi

 

 

Metryka

data wytworzenia
2014-07-17
data udostępnienia
2014-07-17
sporządzone przez
opublikowane przez
Monika Siudak
ilość odwiedzin
681
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.